Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

15.02.2013ТИТАН България дарява цимент за 30 нови семейни къщи в село Бисер
ТИТАН България дарява цимент за 30 нови семейни къщи в село Бисер

ТИТАН България дарява цимент за 30 нови семейни къщи в село Бисер

В рамките на политиката на компанията за Корпоративна социална отговорност ТИТАН България се включи в Дарителската кампания "България е с вас". Със събраните средства от кампанията инаправените от няколко големи български компании допълнителни дарения бяха построени 30 нови семейни къщи в село Бисер, които по план бяха завършени през октомври 2012г. Това позволи на най-тежко пострадалите от опустошителното наводнение на 6 февруари 2012 г. семейства да посрещнат настоящата зима и Коледно-новогодишните празници в новите си домове с площ между 85 и 105 м2.

ТИТАН България участва в кампанията с дарение на нужния цимент за построяването на всички 30 къщи на стойност около 200000 лева. Средствата от дарителската кампания "България е с вас" и допълнителните дарения бяха включени в общ фонд, управляван от Българския червен кръст.

15.12.2012СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД - БЪЛГАРИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

За трета поредна година дружество „Златна Панега Цимент” е номинирано с награда за определяне на носители на „Национални награди по здраве и безопасност при работа”. Конкурсът е организиран от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и е за насърчаване дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място чрез активно включване на всички заинтересовани страни.На 14.12.2012 година, „Златна Панега Цимент” АД получи първа награда в категория „Предприятие до 250 наети лица” връчена на изпълнителния директор господин Александър Чакмаков лично от министъра на труда и социалната политика, господин Тотю Младенов.

Участието в конкурса се определяше от изпълнението на основният ангажимент на ръководството на завода– да се създадат такива условия на труд, които са гаранция, че работниците произвеждащи цимента ще се върнат невредими по домовете си. Това е декларирано в обявената фирмена политика по здраве и безопасност, където основната цел е да бъдат сведени до нула трудовите злополуки и да се осигури безопасност и добро здраве за всички.През годината приоритетите по здраве и безопасност бяха:

  • Постоянен контрол на условията на труд;
  • Прилагане на най-съвременните научни и технически достижения;
  • Снижаване до минимум на професионалните рискове;
  • Непрекъснати грижи за обучението и повишаване на личният интерес и мотивация на работещите;
  • Стремеж да се помагатвсички заинтересовани и трети страни, които имат нужда от съвети и опитна завода.

Към прилаганите добри практики на завода, през годината бе осъществена инициатива за обучение по здраве и безопасност на ученици от 1-ви до 4-ти клас. Отдел БЗР подготви филм “БЕЗОПАСНОСТТА В УЧИЛИЩЕ”, който бе представен пред 120 ученика в пет училища съседни на завода. Проведените срещи с учениците завършваха с викторина и раздаване на материали за безопасните начини на работа. Резултата от тази първа крачка бе, че се осъществи комуникация, която предизвика изключителен интерес в децата и учителите и в процеса на възпитание се включиха въпроси за безопасност и здраве.

Изключителен интерес предизвика състезанието за съставяне на лозунг по безопасност, в което участваха служители на завода и направиха 120 предложения. Всички предложения са изпълнени на банери и плакати и разпространени на територията на завода. Шестима от участниците са наградени със семейна почивка на море.

Годината бе година на промяната. Към 10 Декември 2012 година има 1,5 мил.часа и 1100 дни без трудови злополуки. Подобрени бяха основните показатели, които са одити по безопасност, инциденти без последствия, брой наряди и часове обучение по безопасност и здраве.

05.12.2012Награда за участие в Европейска година на активния живот на възрастните хора
Награда за участие в Европейска година на активния живот на възрастните хора

За участие в Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията - 2012 в Република България

„Златна Панега Цимент” АД се включи с добрите си практики в Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012. Политиката на ръководството на завода е обвързана със създаване и поддържане на подходящи условия на труд на по-възрастните работници. Провеждат се мерки за изграждане на добри работни места, които да отговарят на изискванията за безопасен и комфортен труд. По данни към края на м. октомври 2012 год над 10% от персонала на завода са на възраст над 55 години. При производството се разчита на опита на тези работници, на тяхната точност в работата и правилните решения, които вземат. За работещите се провежда обучение, в което се включват здравни теми за предпазване опорно-двигателната система, сърдечно съдовата система, зрението, слуха и справяне с терморегулацията. Разработена е корпоративна процедура за оценка на риска, в която като елемент при оценката на риска се оценяват работни места, които са заети от застаряващи работници. На работещите с видеодистлей са организирани ергономични работни места.Резултата е, че няма допуснати инциденти, свързани с характера на работа на по-възрастните работници.

„Златна Панега Цимент” АД беше номинирана с Грамота и Статуетка за създаване и поддържане на подходящи здравословни условия на труд за по-възрастните работници и за адаптиране на работните места към потребностите на по-възрастните работници с оглед удължаване на техния трудов живот в добро здраве.

На заключителната национална конференция, проведена на 4 декември 2012 година, министърът на труда, господин Тотю Младенов връчи грамотата и статуетката на инж. Веселина Кирилова, представител на дружеството.

05.09.2012„Златна Панега Цимент” се отчитат 1000 дни без трудова злополука
„Златна Панега Цимент” се отчитат 1000 дни без трудова злополука

На 4.09.2012 г. в „Златна Панега Цимент” се отчитат 1000 дни без трудова злополука – успех за всички участници в производствения процес.

Политиката на ръководството на завода е изцяло подчинена за създаване на здравословни и безопасни условия на труда, за да се работи при нулев травматизъм. Въвеждат се добри практики, които създават условия за участие на целият производствен състав за откриване, съобщаване и отстраняване на всяка опасност, която може да доведе до трудова злополука. Внедряват се технологии, които извеждат работещите от не привлекателната работна среда. Създава се организация за повишаване на знания и умения при изпълнение на дейностите.

Ръководството на завода е мотивирано да продължат и утвърждават постигнатото.

Хилядният ден без трудови злополуки в „Златна Панега Цимент” беше отбелязан с тържество, проведено в завода.

Работниците и служителите бяха поздравени от изпълнителният директор, господин Александър Чакмаков, който благодари за участието на всички за постигане на този успех. Обеща, че ръководството ще продължи да инвестира във въвеждането на модерни технологии и в повишаване квалификацията на работещите.

Тортата беше разрязана от директора на завода, господин Джон Анагносту, който се присъедини към поздравленията и изказа своите благодарности.

Тържеството завърши с обяд за всички работещи на територията на завода.

03.09.2012International CEMENT REVIEW
International CEMENT REVIEW

SEPTEMBER 2012

International CEMENT REVIEW

Zlatna's alternative

Показване на резултати от (86 - 90). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе