Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

06.01.2014ТИТАН България с награда за цялостна политика за здраве и безопасност при работа
ТИТАН България с награда за цялостна политика за здраве и безопасност при работа

На 20 декември 2013 г. в хотел „Империал” в гр. Пловдив на официална церемония бяха връчени Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа.

На събитието присъстваха министърът и заместник-министрите на труда и социалната политика г-н Хасан Адемов, г-жа Светлана Дянкова и г-н Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Главна инспекция по труда г-жа Румяна Михайлова, директорите на териториалните дирекции Инспекция по труда.

Инициативата традиционно беше подкрепена от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” и „Бултекс 99” ЕООД – гр. Пловдив.

Тази година за първи път беше връчена специална награда за цялостна и системна политика за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Наградата бе присъдена на ТИТАН България и бе получена от директора на завода за цимент в с. Златна Панега г-н Костантинос Николау.

Благодарим на всички за положените усилия да работим безопасно!!!

11.12.2013ТИТАН България празнува четири години без трудова злополука

Уважаеми колеги,

Всички трябва да се гордеем, че днес (09.12.2013) стават четири години работа без допусната трудова злополука от служителите и работниците на ТИТАН България. За този резултат принос има всеки от Вас, осъзнал, че най-важна е безопасността на работното място, както и спазването на правилата с цел опазване на здравето и живота – както на неговия собствен, така и на живота на колегите му.

Благодарим Ви!

Поздравяваме Ви с този ден!

Ние сме сигурни, че политиката на безопасен труд ще продължи и през следващите години, като в постигнатото ще се включат и резултатите на всички фирми, които работят с нас и за нас.

11.12.2013ТИТАН България домакинства среща на тема „Начини на изграждане на позитивна култура по здраве и безопасност”
ТИТАН България домакинства среща на тема „Начини на изграждане на позитивна култура по здраве и безопасност”

На 01.11.2013 г. ТИТАН България беше домакин на среща на делегатите на общото събрание на Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд под мотото „Начини на изграждане на позитивна култура по здраве и безопасност”. Това създаде условия колегите мениджъри по безопасност и здраве при работа да се запознаят на място с подходите за изграждане и поддържане на позитивна култура по безопасност не само на работа, но и в живота.

Водещата презентация на тази тема беше представена от инж. Константинос Николау – директор на завода с последващ филм за добрите практики и коментар от инж. В.Василева и инж. В.Кирилова и запознаване с инициативата „Обучение по БЗР на ученици от І-ви до ІV-ти клас”. Бяха представени и презентации от инж. Стелиос Николадос, главен механик на завода за планиране на поддръжката и нарядната система за работа и от инж. Даниел Цветков, главен енергетик на завода за прилагане на процедурата за изключване, маркиране и тестване „LOTOTO”. Участниците направиха обиколка на завода и запознаване на място с представените добри практики по безопасност и здраве при работа. Проведените обсъждания, неформални разговори и видяното помогнаха на всички за по убедително разбиране на мотото на Европейската кампания 2012-2013 г., „Да работим заедно за превенция на риска” и стана кулминация на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа в България през 2013 г.

Срещата завърши с посещение на пещерата „Съева дупка” - една уникална природна забележителност на България.

11.12.2013ТИТАН България публикува статия на тема "Здраве и безопасност"
ТИТАН България публикува статия на тема "Здраве и безопасност"

Отдел „Здраве и безопасност при работа” на ТИТАН България непрекъснато развива добри практики за безопасна работа, които се прилагат успешно в нашия циментов завод в с. Златна Панега за достигане на целта „нула злополуки”.

За популяризиране извън пределите на компанията на една от нашите най-добри практики, „Нарядна система”, бе направена публикация в списание „С грижа за хората”, издавано от Фондация „Център по безопасност и здраве при работа”.

Списанието достига до специалисти по здраве и безопасност в многобройни предприятия от различни икономически дейности и ги информира и обучава как да повишават ключовите показатели по безопасност. В статията е представена същността и стъпките при прилагане на нарядната система, като е обърнато специално внимание на изключително важна част от системата – процедурата за „Изключване, маркиране, тестване” (LOTOTO).Това е поредното доказателство, че възприетата култура на безопасност в ТИТАН България може да стане пример за ангажираност за много други предприятия.

10.12.2013Резултати на Група ТИТАН за деветмесечието на 2013 г.
Резултати на Група ТИТАН за деветмесечието на 2013 г.

Позитивните тенденции, на които станахме свидетели през 2013 г., видимо се засилиха, въпреки трудните и несигурни условия на някои от пазарите на Група ТИТАН. Стабилизиращото се възстановяване на САЩ и затвърждаващото се търсене в Египет, в съчетание с повишения износ от Гърция, изиграха ролята на балансиращ фактор предвид продължаващия спад на гръцкия пазар и затишието в стоителния сектор в Югоизточна Европа.

За периода юли-септември 2013 г. бе отчетен 6% ръст на оборота за шесто поредно тримесечие – стойността му достигна 316 милиона евро. Оперативната печалба нарастна с 22% до 16 милиона евро, главно благодарение на добрите резултати в САЩ. Нетната печалба достигна 7 милиона евро; за сравнение, през третото тримесечие на 2012 г. беше отчетена загуба на стойност 6 милиона евро.

Оборотът на Групата през деветте месеца на 2013 г. достигна 888 милиона евро, отбелязайки 5% повишение в сравнение със същия период на 2012 г. Оперативната печалба спадна с 5,5% до 154 милиона евро. Нетният резултат на Групата, след отчитане на миноритарното участие и данъците, е загуба на стойност 15 милиона евро, за разлика от 2012 г., когато за същия период бе отчетена печалба от 2 милиона евро.

Отслабването на валутите и, по-конкретно, спадът на египетската лира спрямо еврото, повлия отрицателно на резултатите на Групата за деветмесечието. При постоянни обменни курсове, оборотът щеше да нарастне с 9%, а оперативната печалба – да отбележи слабо увеличение от 0,4%.

Милиона евро 3-то тримесечие/2013 г. 3-то тримесечие/2012 г. промяна в% деветмесечие/2013 г. деветмесечие/2012 г. промяна в %
Оборот 316,3 299,2 5,7% 888,3 847,0 4,9%
Оперативна печалба 61,4 50,4 21,9% 153,6 162,5 (5,5%)
Печалба преди данъчно облагане 10,4 (3,4) (2,0) 26,1
Нетна печалба* 7,2 (6,4) (14,6) 2,0

* след отчитане на данъци и миноритарно участие

Оперативни резултати

В Гърция секторът на строителните материали отчете допълнителен, макар и по-мек, спад в сравнение с 2012 г. Вътрешното търсене през тази година отговаря на около 1/6 от производствения капацитет, с който разполага Групата на гръцка територия. Използваненето на пълния капацитет, по-принцип, рядко зависи от износа предвид изключително конкурентната международна среда. През деветмесечието на 2013 г. оборотът на регион Гърция и Западна Европа се увеличи с 5% до 190 милиона евро спрямо същия период на 2012 г.

В САЩ строителните дейности се засилват, което дава надежди за потенциално подобрение на резултатите на Групата. Конкретно в щата Флорида, където Група ТИТАН има значителен брой обекти, условията на пазара на жилищни имоти се подобряват стремглаво. Нежилищното строителство също отбелязва постепенно възстановяване. За деветте месеца на 2013 г. оборотът на Групата в САЩ достигна 306 милиона евро – т.е. налице е 12% растеж, поради нарастването на обема на поръчките и цените. Оперативната печалба достигна 23 милиона евро, отбелязвайки подобрение от 579% спрямо същия период на предходната година.

В Югоизточна Европа търсенето на строителни материали остава слабо. Оборотът на Групата за деветмесечието се понижи с 6% спрямо същия период на 2012 г., достигайки 164 милиона евро, а оперативната печалба намаля с 11% до 48 милиона евро.

Търсенето на цимент в Египет отбляза съвсем лек спад въпреки политическите и обществени размирици. Повишението на цената на природния газ, обаче, се отрази на производствените разходи. Политическите вълнения в Турция оказаха съвсем кратък ефект върху търсенето, което продължава да нараства. Като цяло, оборотът на Групата в Източносредиземноморския регион нарастна с 4% спрямо същия период на 2012 г., достигайки 228 милиона евро. Оперативната печалба спадна с 2% до 70 милиона евро. Както беше споменато, ниският курс на египетската лира спрямо еврото оказа доста отрицателно влияние на резултатите на региона.

Въпреки отбелязания ръст на продажбите, ТИТАН се съсредоточи върху строго приоритизиране на капиталовите разходи и ограничаване на обема на работния капитал. В резултат на тези свои действия, през деветмесечието на 2013 г. Групата генерира свободни парични потоци на стойност 76 милиона евро. Към края на м. септември нетният дълг на Групата беше 594 милиона евро – със 73 милиона евро по-малко спрямо същия период на миналата година. От началото на 2009 г. нетният дълг на Групата е намалял с приблизително 50%.

Изгледи до края на 2013 г.

Очакваме възстановяването на пазара на жилищни имоти в САЩ да стимулира строителството особено там, където кризата удари най-силно (например Флорида). Според Асоциация „Портланд цимент”, през изминалото деветмесечие на годината ръстът на потреблението на цимент в югоизточните щати, където Групата е най-активна, е над средното ниво за страната. Очаква се тази тенденция да се задържи. Асоциацията предвижда ръстът на търсене на цимент да достига двуцифрени стойности през всяка от следващите пет години.

Очакванията за Гърция са, че до края на 2013 г. търсенето на строителни материали ще достигне още по-ниски нива от тези през 2012 г. Евентуалните ползи от повишаването на разходите на правителството за инфраструктура няма да бъдат факт преди 2014 г.

Растежът в Югоизточна Европа продължава анемичната си тенденция. Не се очакват никакви съществени промени на пазара на строителни материали.

В Египет търсенето на цимент остава стабилно, въпреки предизвикателствата, пред които беше изправен бизнеса заради несигурната политическа обстановка и социалното недоволство. Наскоро египетското правителство излезе с нов план за развитие на инфраструктурата. Въпреки това, се очаква повишаването на производствените разходи и отслабването на египетската лира да повлияят негативно на резултатите.

В отговор на съвременните предизвикателствата на нашето време, Група ТИТАН ще продължи да се стреми към генериране на положителни парични потоци и съкращаване на разходите без да изпуска от очи своите дългосрочни стратегически цели.

Компанията майка „ТИТАН ЦИМЕНТ” АД

Оборотът на компанията майка „ТИТАН ЦИМЕНТ” АД за деветте месеца на 2013 г. достигна 183 милиона евро, отбелязвайки 7% ръст спрямо същия период на 2012 г. Оперативната печалба отбеляза спад от 71% и достигна 10 милиона евро. Нетният резултат е загуба на стойност 32 милиона евро. За сравнение, през деветте месеца на 2012 г. загубата беше 5 милиона евро и се дължеше главно на дълбоката криза в строителния сектор в Гърция.

Показване на резултати от (71 - 75). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе