Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

30.05.2014"Златна Панега Цимент" АД домакин на "Млад огнеборец - 2014"
"Златна Панега Цимент" АД домакин на "Млад огнеборец - 2014"

На 12 май 2014 година „Златна Панега Цимент” АД стана домакин на областно състезание с младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец”. Това е съвместна инициатива на Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – гр. Ловеч, Регионален инспекторат по образованието – гр.Ловеч, Община гр. Ябланица и „Златна Панега Цимент” АД. Състезанието е заключителен етап от проведени общински състезания между училища за изграждане култура по пожарна безопасност при учениците.

Дружеството предостави терен на територията на завода и съоръжения за провеждане на състезанието. Участваха 5 най-добри отбора на училища от градовете Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит и Ябланица. Участници бяха 50 деца от V-ти до VІІІ-ми клас, екипирани със спортни облекла, защитни каски и организирани от своите треньори и учители.

Времето за провеждане на състезанието даде възможност да се осигури публика в подкрепа на малките състезатели от работници и служители на завода. В състезателните отбори имаше и деца на работници на завода, което засили емоционалната нагласа на публиката.

Състезанието включваше две дисциплини: „Бойно разгръщане на състезателна пътека” и „400 метра щафетно бягане с препятствия”. Първото място в комплексното класиране беше спечелено от отбора на ОУ ”Ив. Хаджийски” гр. Троян, на второ място се класира отбора на СОУ ”Г. Бенковски” гр. Тетевен и на трето място – отбора СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ловеч.

Веднага бяха връчени и наградите – купи и грамоти от директора на дружеството, г-н Константинос Николау, от Началник комисар Кацарски, Началник инспекторат по образованието господин Еленко Начев и зам.кмета на гр.Ябланица. За всички участници имаше подарък шапка с логото на „Златна Панега Цимент” АД. Директорът на завода обяви дарение на съоръженията за противопожарна подготовка на училище „Васил Левски”- гр. Ябланица, с което се създават възможности за тренировки за изграждане на умения по пожарна безопасност.

Денят завърши с обяд за всички участници, осигурен от дружеството в заводския стол.

13.05.2014100 доброволци почистиха р.Златна Панега
100 доброволци почистиха р.Златна Панега

Ежегодното пролетно почистване, организирано от „Златна Панега Цимент” АД, на 11 април 2014 г. бе посветено на р. Златна Панега и подкрепено от доброволци от риболовен клуб „Стари видри” и ученици от ПГСС „Сергей Румянцев”– гр.Луковит. 1,800 тона разделно събрани отпадъци бяха насочени към RDF инсталацията в циментовия завод за предварителна обработка и последващо оползотворяване в пещите за циментов клинкер.

Директорът на завода, г-н Константинос Николау, се включи в почистването в района на извор „Глава Панега”, който е част от Натура зона 2000. Рибарите чрез специална за целта екипировка, навлязоха в дълбочините на р. Златна Панега и почистиха речното дъно от затлачени стари замърсявания. Учениците взеха активно участие във всички доброволчески групи по участъци и реализираха една от идеите си закачени на „Дървото на идеите”, а именно за по-чист регион.

Кметът на с. Румянцево, г-жа Стефка Николова, пое ангажимент за извозване на нерециклируемите отпадъци към депо.

Дъждът не спря ентусиастите

Проливните дъждове започнаха ден преди определената дата за почистване и не спряха няколко дни. В деня на почистването дъждът спря за около 2 часа, през които доброволците, снабдени с дъждобрани, чували и ръкавици, събраха над 2 тона отпадъци.

Това не е първата акция за почистване на карстовия извор и р. Златна Панега – кампании през последните години са организирани както от „Златна Панега Цимент” АД, така и от рибарски клуб „Стари видри”. През 2013 г. организираната от ТИТАН България инициатива за почистване доведе до събирането на 1,200 тона горима фракция, като бяха обхванати главен път Е83, третокласен път 103, района около завода и с. Златна Панега и защитената територия „Глава Панега”. През 2012 г. пък събраните отпадъци възлизаха на около 4 тона. Тогава бяха възстановени пътеките около карстовия извор.

Мини-система за сметосъбиране

„Златна Панега Цимент” АД финансира изработката на 40 броя бетонови кошчета за отпадъци, които бяха разположени от извора на реката, по нейното поречие, до екопътеката в гео-парк „Искър-Панега”. 34 обозначителни табели напомнят на посетителите за важността от опазване на природните забележителности чисти. Мини-системата за сметосъбиране ще се обслужва от „Златна Панега Цимент” АД, което ще гарантира един по-добър облик на реката и района, с цел привличане на повече любители на природата, туристи, риболовци и гости.

„Дървото на идеите”е своеобразен форум на проект „Осиновяване на река Златна Панега”, който бе учреден съвместно от „Златна Панега Цимент” АД и 16 партньори, като част от политиката за Корпоративна социална отговорност на Група Титан. „Дървото на идеите” бе позиционирано последователно в циментовия завод, ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луковит, а понастоящем е разположено в ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница.

03.04.2014Проведе се еко-конференция по случай Световния ден на водата
Проведе се еко-конференция по случай Световния ден на водата

На 21 март 2014 г. в Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев” – гр. Луковит се проведе еко-конференция, организирана от директора на училището, г-жа Румяна Георгиева.

Събитието бе посветено на опазването на водните местообитания и постигането на устойчивост в използването на водните ресурси. Еко-конференцията е част от екологичните дейности за опазване на биологичното разнообразие по поречието на р. Златна Панега и повишаване на екологичната култура на населението, в рамките на проект „Осиновяване на река Златна Панега”.

Специалисти от Регионален исторически музей гр. Плевен отдел „Природа”, „Златна Панега Цимент” АД и Риболовен клуб „Стари видри”, запознаха аудиторията с биоиндикацията за чиста вода и важността на опазването на водните ресурси, устойчивия риболовен туризъм и вредите за околната среда и човешкото здраве, причинени от неконтролируемото изхвърляне и изгаряне на отпадъци. Учениците от гимназията представиха идентифицираните от тях по „Дървото на идеите” местни проблеми и идеи за тяхното разрешаване, фотографии, есета и стихове, вдъхновени от преминаващата през града им р. Златна Панега.

Гости на събитието бяха мениджъри в „Златна Панега Цимент” АД начело с Константинос Николау – директор на завода за цимент, инж. Петър Червенлиев – директор на завода за строителни материали на „Винербергер” ЕООД, Иваничка Буровска – старши експерт по природни науки и екология от Районния инспекторат по образованието – гр. Ловеч, Ивайло Иванов – еколог на Община Луковит и Харизан Маринов – местен здравен медиатор от „Национална мрежа на здравните медиатори”.

„Дървото на идеите” бе позиционирано последователно в циментов завод „Златна Панега цимент”, ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луковит, а понастоящем се намира в ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница. То служи като своеобразен форум на проект „Осиновяване на река Златна Панега”, който бе учреден през юни 2013 г. като част от политиката за Корпоративна социална отговорност на Група Титан в сътрудничество със 17 партньори.

15.03.2014Еко-конференция в ОУ "Христо Ботев", с. Брестница
Еко-конференция в ОУ "Христо Ботев", с. Брестница

На 28.02.2014 г. представител на „Златна Панега Цимент” АД присъства на Еко-конференция в ОУ "Христо Ботев", с. Брестница, организирана с ученици от 1 - 4 клас под ръководството на младши възпитател от фондация „Заедно в час”. Целта на конференцията беше да се представи виждането на децата относно опазването на компонентите на околна среда и усилията, които са направени от тях, за да постигнат тази цел.

На събитието присъстваха директорът на училището и местни преподаватели. Конференцията стартира с представяне на ръчно изработени от децата брошури и стикери с надслов „Еко-пазители”.

Обсъдиха се добрите практики относно грижата за околната среда, които училището и фирмата вече са изградили, резултатите от тези съвместни акции, както и новите идеи и начинания на учениците в екологичната сфера.

06.01.2014ТИТАН България с награда за цялостна политика за здраве и безопасност при работа
ТИТАН България с награда за цялостна политика за здраве и безопасност при работа

На 20 декември 2013 г. в хотел „Империал” в гр. Пловдив на официална церемония бяха връчени Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа.

На събитието присъстваха министърът и заместник-министрите на труда и социалната политика г-н Хасан Адемов, г-жа Светлана Дянкова и г-н Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Главна инспекция по труда г-жа Румяна Михайлова, директорите на териториалните дирекции Инспекция по труда.

Инициативата традиционно беше подкрепена от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” и „Бултекс 99” ЕООД – гр. Пловдив.

Тази година за първи път беше връчена специална награда за цялостна и системна политика за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Наградата бе присъдена на ТИТАН България и бе получена от директора на завода за цимент в с. Златна Панега г-н Костантинос Николау.

Благодарим на всички за положените усилия да работим безопасно!!!

Показване на резултати от (66 - 70). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе