Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

10.12.2014Учредяване на екологичен клуб в училище „Любен Каравелов”- с. Златна Панега
Учредяване на екологичен клуб в училище „Любен Каравелов”- с. Златна Панега

Учредяването на Ученически екологичен клуб в основно училище „Любен Каравелов”- с. Златна Панега, премина под наслов „Да осиновим река Златна Панега”, на 9 декември 2014 г.

Дискусията съпровождаща събитието засегна теми, свързани с важността от опазване на природната среда чиста, включително разпознаване и използване на мини-системата за сметосъбиране от бетонови кошчета, разположени по поречието на река Златна Панега.

Диана Василева, главен експерт „Социална политика” в Община Ябланица, сподели опита си по проект „Зелена енергия – зелено бъдеще”, който се осъществява в партньорство с Община Вяятса, Естония. “Чистота по естонските улици не е резултат от усилия по почистване, а от екологичното съзнание на местната общност, която не допуска изхвърлянето и натрупването на отпадъци в околната си среда”, каза тя.

Помагало за учители „Зелен Пакет”, включващо игри и екологични филми, бе предоставено на ръководителя на екологичния клуб, г-жа Виолета Милчева. Създадено от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – България, помагалото бе издадено през 2011 г. с финансовото съдействие на Министерство на околната среда и водите, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и „Титан Златна Панега Цимент” АД. Децата получиха коледни подаръци, а Дървото на идеите бе позиционирано на тяхно разположение за споделяне на идеи и желания.

Дейностите на Ученическия екологичен клуб ще са насочени към успешното и дълготрайно съхранение на природата, включително опазване на биологичното разнообразие по поречието на реката и повишаване на екологичната култура на населението.

Създаването на екологичния клуб с участието на ученици, учители, представители на Община Ябланица и „Златна Панега Цимент” АД е част от програмата за изпълнение на Меморандум за сътрудничество и партньорство между 17 партньори (бизнес организации, местната власт, научни институти, местни сдружения, неправителствени организации), които са загрижени за важни проблеми на регионите по поречието на река Златна Панега.

13.11.2014Среща на европейските локални мрежи на Глобалния договор на ООН в Скопие
Среща на европейските локални мрежи на Глобалния договор на ООН в Скопие

Македонската мрежа на Глобалния договор на ООН отбеляза своята 10-годишнина от основаването си, като бе домакин на ежегодната среща на местните европейски мрежи на Global Compactна 28 октомври 2014 г. в Скопие.

Конференцията под наслов „Социалната отговорност – необходимост за конкурентен и устойчив бизнес” предостави форум на социално отговорни бизнес организации да представят каузите, чрез които допринасят за устойчиво развитие в различни сфери от обществения живот.

Инициативата събра над 150 участници, представители на европейските локални мрежи, бизнес общността от Македония и региона, представители на държавните институции и гражданското общество. Г-жа Мария Алексио, мениджър „Корпоративна социална отговорност” в група ТИТАН, представи опита и предизвикателствата пред компанията във веригата за доставки.

Официалният старт на Глобалния договор бе даден от Генералния секретар Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария през януари 1999 г. Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

11.11.2014Конвенционалните горива или алтернативните източници на енергия
Конвенционалните горива или алтернативните източници на енергия

„Доброто решение – какво чакаме?” е филм на международната неправителствената организация Greenpeace. Той бе прожектиран в ПГСС „Сергей Румянцев”-гр.Луковит на ученици от 8 и 9 клас с разширено изучаване на английски език на 05 ноември 2014 г.

Филмът хвърля светлина върху вредите за околната среда от емисиите на парникови газове във Великобритания, като ги съпоставя със зелени решения приложени в Дания и Швеция. Заместители на традиционните горива -въглища и природен газ, са енергийните култури, дървесината, вятърните паркове, слънчевите колектори, и дори напълването на чашата с бира до самия й ръб в бирариите на град Малмо, Швеция.

Прожекцията, част от Корпоративната социална отговорност на „Златна Панега Цимент” АД, допринесе както за повишаване на екологичната култура на местните младежи, така и за подобряване на знанията им по английски език.

Срещата приключи с покана от страна на циментовия завод към децата за изработване на новогодишни картички от отпадъчни и рециклирани материали, с което се затвърди желанието за съвместно сътрудничество между двете институции.

Greenpeace, чиято цел е гарантиране на способността на Земята да се грижи за живота в цялото му разнообразие, фокусира усилията си към въпроси като глобалното затопляне, обезлесяването, свръхулов, промишления китолов и др.

23.10.2014Отлично представяне на юноши в практика по „Растениевъдство”
Отлично представяне на юноши в практика по „Растениевъдство”

Ученическа практика по „Растениевъдство” се проведе в разсадника на циментов завод Титан - Златна Панега Цимент на 9 октомври 2014 г.

Денят започна с обучение по здравословни и безопасни условия на труд, проведено от Веселина Кирилова, началник отдел „Здраве и безопасност при работа”. Обучението е задължително за всеки посетител на завода, както и използването на лични предпазни средства.

Иванина Чулкова, специалист „Опазване на околната среда”, представи местните дървесни видове - летен дъб, цер и обикновен ясен, които бяха засадени през 2011 г. съвместно с ученици от с.Брестница. Отглежданите фиданки на площ от 400 кв.м. са предназначени за извършване на биологична рекултивация на кариера „Златна Панега”.

Високите бурени бяха оплевени, а фиданките окопани. В следобедните часове се състоя беседа с проф. Димитров от Националния природонаучен музей в София, по време на която учениците бяха запознати с местните типове природни хабитати, ендемичния вид Ковачев зановец(Chamaecytis kovachevi), защитения вид дива орхидея Есенен спиралник (Spiranthesspiralis) и други интересни растения. Важността на опазване на природата чиста и съхраняване на биоразнообразието на България бяха всред дискутираните теми, повдигнати от учениците и техните преподаватели.

В ученическата практика взеха участие 15 юноши от 12 клас в специалност „Фермер”, които бяха ръководени от инж. Павлина Цветкова, помощник директор в ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луковит.

13.08.2014„Златна Панега Цимент” АД в подкрепа на бедстващите в наводнена Мизия
„Златна Панега Цимент” АД в подкрепа на бедстващите в наводнена Мизия

Екип на „Златна Панега Цимент” АД посети гр. Мизия на 12 август 2014 г. и предостави дарение за справяне с последствията от наводнението. Помощите ще бъдат разпределени от общинската администрация и включват дренажни помпи, маркучи, газови печки, предпазни ботуши и лопати.

Излизането на р. Скът от коритото й на 1 август доведе до две човешки жертви, хиляди удавени животни, над 500 наводнени постройки и около 150 срутени къщи.

Остра миризма се носи из целия град. Сградите са покрити с кал и мухъл, а дворовете са в тиня и има купища боклуци, които са били влачени от приливната вълна. Хората са изнесли пред къщите си съсипани от водата хладилници, столове, части от мебели. Децата са на улицата под парещото августовско слънце пред наводнени си къщи. „Къде да отидат?”, коментират местните.

От няколко дни улиците на града се мият с вода, а през идните дни ще започне дезинфектирането им. Отводняването на квартала, разположен в най-ниските части на града, продължава с помпи на „Пожарна безопасност и защита на населението”. Из града се забелязват пожарни коли, доброволци на Български Червен кръст, служители на военните, а в общината се работи усилено.

„Първоначално измъквахме хората с фадрома на общината, след това, включително и през нощта, с лодки. Хората не искаха да напускат къщите си. Събота срещу неделя (2-3 август) евакуацията продължи с военен хеликоптер”, каза Малинка Мариновска, секретар на общината. „Български Червен кръст и военните помагат много, като всеки е обучен и знае какво да прави. Включиха се и физически лица като доброволци. Частните фирми също помагат с дарения и помощи”, допълни тя.

В наводнените квартали ток няма. Хората не гледат телевизия. Казват, че са чули за репортажи за скъсани стени на два язовира в област Враца, причинили потопа и 3 метровата вълна в града им.

„И двете ми къщи са наводнени. Шест дни мощни помпи теглиха водата и все още има. С ремонтите, които бяха извършени наскоро и поставянето на изолация, щетите са най-малко за 100000 лв.”, сподели Маряна Калмушка, ръководител звено БКС и домакин на общината.

Земеделската продукция е съсипана. Приливната вълна е достигнала асмите и гроздето в залетите дворове. Хората биват предупреждавани да не консумират консервираната храна от мазетата си.

Показване на резултати от (61 - 65). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе