Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2017

Годишният доклад за 2017-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

Годишен доклад 2014

През месец май 2014 г. се навършиха 10 години от присъединяването на „Златна Панега Цимент” АД към Група ТИТАН. Тази годишнина се превърна в повод да представим първия изчерпателен интегриран Годишен доклад на „Златна Панега Цимент” АД.

03.11.2015ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

„Златна Панега Цимент” АД открива тръжна процедура за продажба на използвани машини.

В срок до16 ноември 2015 г. можете да подадете оферта за закупуване на някой от посочените в приложения списък, като отворите прикрепените файлове.

Машините са на разположение за оглед от 09.00 до 16.00. Всички заинтересовани да предадат офертите си при господин Петър Петров в Златна Панега Цимент АД, с.Златна Панега, тел. 02 88 20 344 в запечатан плик . Предлаганите цени да бъдат с включено ДДС.

Всички оферти ще бъдат подпечатани с дата на пристигане и ще бъдат отворени веднага след изтичане на упоменатия срок от комисия. Ако е получена повече от една оферта за един автомобил, печели по-високата от тях.

Машините ще бъдат продадени “както са”, т.е. компанията не осигурява никаква гаранция за техническото състояние на автомобила, техния двигател или някакви компоненти.
Печелещият ще има 5 работни дни, след уведомлението, за да депозира сумата в определената от фирмата сметка и да предостави документ, доказващ това.

Кандидата заплаща всички такси и данъци по сделката и по прехвърлянето собствеността на автомобила, след което може да получи автомобила при показване на доказателство за собственост – нотариално заверен договор, на Главния счетоводител на фирмата.

18.08.2015Туристи почистиха поляна край село Ъглен
Туристи почистиха поляна край село Ъглен

Четири чувала боклуци напълниха двама туристи от плажа на река Вит. Лилия Костова и Кристиян Гейзелман се озоваха в хостел „Остава.ме” в ловешкото село Ъглен по покана на служител на „Златна Панега Цимент” АД.

За двамата това е първо посещение в този край на България (Лилия е от Благоевград, а Кристиян е роден близо до Дунав в Германия) и красотата на река Вит с карстовите й скали и естествените вирове силно ги впечатлява.

„Възможността за плаж толкова близо до селото е чудесна, но разпръснатите по поляната боклуци бяха изключително грозни и разваляха цялото впечатление от това хубаво българско кътче”, каза Лилия. „Вечерта се къпахме на по-отдалечено място по реката, но решихме, че на следващия ден можем да направим нещо хубаво за всички и просто да разчистим това разкошно място.”

И така, на следващия ден, въпреки жегата двамата въоръжени с чували от местния магазин отиват на място и за час и половина събират четири чувала отпадъци: предимно опаковки от цигари, чипс и сладки, пластмасови бутилки, найлонови торбички, пластмасови чаши и чинийки.

„Видяха ни възрастни местни хора, които също плажуваха и ни благодариха”, разказва Кристиян. “Но след това се появиха и няколко коли с младежи, от които не останахме с впечатление, че наистина биха оценили направеното. Един от тях си беше опънал одеалото за пикник точно до мястото с четирите чувала боклуци.”

Според двамата все пак би имало ефект, ако на място бъдат поставени кошчета за отпадъци и табелки как да бъдат ползвани, както по река Златна Панега. Те подкрепят напълно политиката за Корпоративно социална отговорност на „Златна Панега Цимент” АД и смятат, че работата с местните жители за повишаване на екологичната им култура е много важна.

„За съжаление опазването на природата в България много изостава от световните и европейски стандарти”, споделя Лилия. Имаме много да наваксваме и в училище, и в управлението на общините. Затова всяка малка стъпка в правилната посока е вече ценна. В село Ъглен ние направихме една такава мъничка стъпка и ще се радваме, ако повече хора последват този простичък пример с почистването или правят дори още по-основното: просто да не оставят боклук след себе си.”

12.06.2015Хидроморфологична оценка на река Златна Панега
Хидроморфологична оценка на река Златна Панега

Обход за определяне на хидроморфологичното състояние на река Златна Панега бе проведен на 4 юни 2015 г. от експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен. По инициатива на „Златна Панега Цимент”АД в експедицията се включиха ученици от екологичните клубове в ОУ „Любен Каравелов“ – с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево.

Оценката на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела е интегрирана част от оценката на екологичното им състояние,съгласно Рамковата директива за водите 2000/60/ЕЕС, чиито изисквания сатранспонирани в българското законодателство чрез Закона за водите,Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води и други подзаконови нормативни актове.

По време на първия обход бяха посетени карстов извор „Глава Панега“ и ВЕЦ „Румянцево“, където беше наблюдавано състоянието на хидроинженерните съоръжения– бентове, прагове, рибни проходи, както и измененията на речното корито, настъпили в резултат от човешкото въздействие. Беседите с учениците и учителите допринесе за повишаване на екологичната култура и съзнание на местната общност.

04.06.2015Зарибяване на река Златна Панега
Зарибяване на река Златна Панега

Доброволци от Мухарски клуб „Стари видри”, със съдействието на циментов завод „Златна Панега Цимент” АД, зарибиха река Златна Панега с балканска пъстърва на 28 май 2015 г.

Над 10 000 малки балкански пъстърви бяха закупени от Пъстървово стопанство „Тошков Чарк”, гр. Батак и транспортирани в найлонови чували с кислород до река Златна Панега. След темпериране (поставяне на чувалите в неподвижна вода за постигане на плавна промяна на температурата), разселването на рибките се извърши в следобедните часове на деня от два екипа. Зарибителният материал притежава Декларация за произход на продукти от аквакултури. Балканската пъстърва (Salmo trutta fario) е най-ценният и най-бързо изчезващ вид в реките на България.

Федерацията на Мухарите в България и Мухарски клуб „Стари видри” изразиха своята благодарност за спонсорството, осигурено от „Златна Панега цимент” АД. „Нека подобни събития послужат за пример и се надяваме, че това няма да ни е последното зарибяване за годината. За мен беше чест да съм част от подобна акция”, сподели Станислав Мънков, участник в акцията по зарибяване.

Снимки: Christo Christov Photography

15.05.2015Златна Панега Цимент АД получи награда за Внедряване на иновации за повишаване на стандартите по Безопасност и здраве при работа
Златна Панега Цимент АД получи награда за Внедряване на иновации  за повишаване на стандартите по Безопасност и здраве при работа

В навечерието на Рождество и настъпващата Нова 2015 година, Българската асоциация труд, здраве и безопасност, възнагради усилията на екипа на „Златна Панега Цимент” АД за внедрените иновации за повишаване стандартите на безопасност и здраве при работа и за работа без трудови злополуки.

На специално тържество председателят на Асоциацията връчи статуетка с поздравления за непрекъснатата ангажираност за осигуряване на безопасни условия на труд.

Това е награда за всички работници и служители на Дружеството и мотивация за продължаване на политиката за работа при „0 злополуки” и инвестиране в здравето и безопасността.

Показване на резултати от (46 - 50). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе