Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

ТИТАН България подпомага издаването на списание „Шах в училище”

Вече седма година фирма “Чес гейм” ЕООД издава специализираното детско списание “Шах в училище”. В много училища на България шахматът е свободно избираем предмет, а списанието е допълнително учебно помагало. “Шах в училище” е насочено към подрастващите, а играта на шах им дава възможност да изяват своите интелектуални заложби и да развият личностните си качества.

В рамките на своята политика за Корпоративна социална отговорност ТИТАН България вече няколко години подпомага издаването на списание „Шах в училище“, с което подкрепя разпространението на шахмата сред младежта в България.

За актуалното издание на списание „Шах в училище“ и спонсорството на ТИТАН България, моля, натиснете тук.

Обратно при списъка с публикации

Ден за почистване

На 26.04.2013г. в „Златна Панега Цимент” АД се проведе доброволна инициатива за почистване, като бяха обхванати главен път Е 83, третокласен път 103, района около завода и защитената територия „Глава Панега”.

В акцията по почистването участваха 82 доброволци - служители на „Златна Панега Цимент”АД и на фирми, работещи на територията на завода. Отпадъците се събираха разделно на горими (хартия, пластмасови опаковки, текстил) и негорими (стъкло, строителни отпадъци, метали).

При почистването се събраха 1 200 тона отпадъци, горима фракция, която се транспортира до шредиращата инсталация на завода за надробяване.Полученото алтернативно гориво от отпадъците ще се оползотвори в пещите за производство на клинкер.

Инициатива и начина на оползотворяване на събраните отпадъци ще допринесат за спестяване на невъзобновяемите конвенционални горива и за една по-чиста околна среда.

Обратно при списъка с публикации

Възстановяване на местната растителност в района на циментовия завод

С подкрепата на децата от училищата в гр. Ябланица, с. Златна Панега, с. Орешене и с. Брестница, „Златна Панега Цимент” АД организира през месец ноември събиране на семена от дървесните видове цер, космат дъб, благун и планински ясен от района на завода. Тези дървета са били основните представители на местната растителност в тази част на страната. В следствие на разрастването на населените места и изсичането на горите, тези видове са били заменени с келяв габър или са останали на малки групи. Целта на тази инициатива е с усилията на компанията и на младото поколения предишният облик на горската растителност да бъде възстановен и да се оформят устойчиви екосистеми.

Отново с помощта на децата събраните семена бяха посети и мулчирани в разсадник, разположен на територията на завода. Идеята е получените фиданки в последствие да се използват за рекултивацията на кариерите експлоатирани от компанията.

Обратно при списъка с публикации

ТИТАН България участва в Доброволческите дни на AmCham

В изпълнение на своята политика за Корпоративна социална отговорност, на 15 октомври, 2012 г., ТИТАН България се включи в кампанията Доброволчески дни под егидата на Американската търговска камара (AmCham) и Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ). Наши представители проведоха няколко кратки посещения под надслов „Професионалисти в училище“ в училища в района на завода за цимент в с. Златна Панега – гр. Ябланица, с. Орешене, с. Брестница и с. Златна Панега.

Целта на посещенията беше да привлечем вниманието на децата към важността на училищното образование и професионалното развитие и да им разкажем за нашия личен опит като пример. Колеги от различни сфери се присъединиха към инициативата на доброволчески начала и участваха в посещението на едно от училищата. Те също споделиха опита си и подчертаха значението на училищното образование и неговата роля за професионалното развитие.

За повече информация за проведените Доброволчески дни под егидата на AmCham, моля, натиснете тук.

Обратно при списъка с публикации

Конкурс за пано Осинови река

Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески биомониторинг на река Златна Панега - Осинови река.

Жури от представители на организациите партньори по проекта ще присъди наградите на конкурса пано "ОСИНОВИ РЕКА". Право на учасие имат деца от 8 до 18 години.

Обратно при списъка с публикации

Енергийна ефективност

Най-рентабилният начин да посрещаме енергийните си нужди докато се борим с измененията в климата е да използваме енергията по-ефективно и да оползотворяваме потенциала на възобновяемите енергийни източници...

Горе