Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

ТИТАН България има солиден опит в сътрудничеството с местната общност в дух на почтеност, взаимно доверие и партньорство. Винаги сме се старали да осигуряваме устойчивост на заетостта в района. Политиките за снабдяване на ТИТАН България са в пълно съответствие с тези на Група ТИТАН и са насочени предимно към местни хора и фирми.

Корпоративната социална отговорност е „сърцето” на нашата ценността система. За нас устойчивото развитие е приоритет – винаги и при всички обстоятелства. Стараем се да бъдем активен и заинтересован корпоративен гражданин, съзнавайки, че носим отговорност пред бъдещите поколения.

Енергийна ефективност

Най-рентабилният начин да посрещаме енергийните си нужди докато се борим с измененията в климата е да използваме енергията по-ефективно и да оползотворяваме потенциала на възобновяемите енергийни източници...

Горе