Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Корпоративната социална отговорност (КСО) е етиката, която всяка компания съблюдава при взаимоотношенията си с обществото. По-конкретно – корпоративна социална отговорност са дейностите на компанията при взаимоотношенията й с други заинтересовани страни.

Въпреки че се използва в целия свят, терминът „корпоративна социална отговорност” няма общоприето определение поради комплексния характер на своето значение. Вариациите в дефиницията за КСО произтичат от културните особености, нивото на развитие и приоритетите на съответната държава или регион.

Ето и някои от тях:


“КСО е концепция, която компаниите доброволно внедряват в своите бизнес стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото развитие на своя бизнес, обществото и околната среда.”
(Българска мрежа за корпоративна социална отговорност)


КСО е концепция, при коятокомпаниите интегрират на доброволен принцип своята социална и екологична загриженост в бизнес дейностите си и въввзаимодействието си с други заинтересовани страни.”

(Европейска комисия, Зелена книга “Насърчаване на европейска рамка за Корпоративна социална отговорност”, 2001 г.)


„КСО е непрекъснатия стремеж на бизнеса към етично поведение и допринасяне за икономическо развитие и едновременно подобряване на качеството на живот на човешките ресурси, техните семейства, местните общности и обществото като цяло.

(Диалог на акционерите на WBCSD на тема КСО, 1998 г.)


Въпреки различията в определенията, има три основни пункта, по които е постигнато съгласие:

  • доброволният характер– КСО включва всички дейности на компаниите, които надвишават законовите изисквания;
  • близката връзкас концепцията за устойчиво развитие;
  • стратегическият характер– КСО е стратегически избор на компанията, а не просто вторично временно явление.
Горе