Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Циментовото производство е свързано с използването на голямо количество вода за охлаждане на горещите газове от пещта, производствените съоръжения както и за оросяване.

С цел подобряване качеството на водата и по-разумната и употреба в „Златна Панега Цимент” бяха изградени:

  • Нова канализационна мрежа.
  • Пречиствателни станции за производствени и битови води.
  • Съоръжение за изсушаване на утайката от пречистването на водите.
  • Утаителен басейн за дъждовна вода от склада за горива.

В пречиствателната станция за производствени води с цел избягване на загуби, пречистените води се въртят в цикъл като се връщат обратно в производствения процес и свежа вода се подава единствено за допълване.

Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от съоръжението са много под допустимите емисионни норми. Пречистените води подлежат на контрол на всеки три месеца от акредитирана лаборатория.

Успехът в управлението на водите е неизбежно свързан с непрекъснати обучения на служителите с цел осъзнаване важността на този ресурс.

През 2011г. в „Златна Панега Цимент” на водоноските ще бъдат монтирани устройства за пълнене и използване на рециклирана вода за оросяване на площта на завода.

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе