Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Една от инициативите на „ТИТАН” е свързана с намаляването на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел „Златна Панега цимент” като част от „ТИТАН” , е изпълнила следните задачи:

  • Създаване на нова линия за производството на циментов клинкер с хибриден филтър.
  • Подновяване на старите филтри по производствената линия с нови.
  • Внедряване на непрекъснат мониторинг на емисиите за седем източника.
  • Пускане в експлоатация на нов силоз за клинкер и затваряне на част от стария склад за клинкер.
  • Периодични измервания на качеството на атмосферния въздух в района, които се правят и до сега.
  • Използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци.

Базирайки се на политиката по околна среда за периода май 2010 г. – май 2011 г., „Златна Панега цимент” си е поставила за цел да изпълни следните цели, свързани с намаляване на емисиите:

  • Изграждане на инсталация за производство и подаване на инженерно гориво към пещите.
  • Изграждане на силози за циментови добавки с цел намаляване на неорганизираните емисии прах от склада за клинкер.
  • Монтиране на оросителна система при трошачка № 1.

С изграждането на инсталацията за инженерно гориво компанията ще постигне една от основните си цели за използване на по-голямо количество алтернативно гориво. Това ще помогне за намаляване на емисиите от въглероден диоксид и азотни оксиди чрез понижаване на температурата на пламъка в пещта и по-малко количество кислород, способстващ за процеса на изгаряне, в състава на горивото.

Тъй като новите силози за добавки към цимента ще бъдат свързани посредством лентов транспорт с останалите съоръжения, това ще доведе до ограничаване на неорганизираните емисии във въздуха.

Като голяма компания, доказана на пазара, ТИТАН ще продължава да осъществява нови инициативи с цел намаляване на вредните емисии и опазването на околната среда.

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе