Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Изменението на климата е едно от най-значимите предизвикателства за човечеството през последните две десетилетия. Нарастването на населението води до повишаване на потреблението на строителни материали и енергия. Нуждата от постигане на баланс между това да бъдат удовлетворени потребностите на обществото и да бъде ограничено въздействието на въглеродните емисии върху околната среда е неоспорима. Приетата през 2008 г. Стратегия на Група ТИТАН за смекчаване на последиците от изменението на климата е насочена към постигането именно на този баланс.

Чрез разработване и прилагане на нови продукти с по-продължителен и екосъобразен жизнен цикъл и отделяне на минимални количества въглеродни емисии, ние се стремим едновременно към минимизиране на вредите и увеличаване на ползите от нашите дейности за околната среда.

Въпреки финансовата криза, ние не преставаме да полагаме усилия за намаляване на въглеродните емисии, както и да подобряваме екосъобразността на нашата дейност като цяло.

Ето и кратък статистически обзор на постиженията на Група ТИТАН в областта на опазването на околната среда през послените 5 години:

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Брутно количество на директните специфични емисии на CO2 (кг. на тон продукция) 649,4 633,8 654,2 623,8 658,7
Общо потребление на топлинна енергия (в тераджаули) 42 924 37 257 43 155 36 828 41 152
Общо потребление на алтернативни горива (в тонове) 21 160 30 570 32 290 30 630 68 050
Специфично потребление на вода (литра на тон цимент) 569,3 447,8 362,3 340,1 300,0
Разходи за дейности по опазване на околната среда (в милиони евро) 26,6 22,5 27,1 36,6 19,5

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе