Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Основните материали за производството на цимент са варовик, мергел, гипс и др. За да добива необходимите материали, „Златна Панега цимент” има концесия за две кариери „Златна Панега” и „Коритна”, като в близост до „Златна Панега” е разположен най-големият карстов извор на Балканския полуостров „Глава Панега”, който попада в НАТУРА 2000.

В момента се експлоатира само кариера „Златна Панега” и част от нея е рекултивирана.

За да се даде по-ясна представа за съществуващата флора и фауна в кариера „Златна Панега”, беше направено екологично проучване през 2009 г. Като резултат от него на територията на кариерата бяха открити различни видове като маймунска орхидея, жълт равнец, есенен спиралник и т.н.

Планува се част от видовете, които попадат в действащата кариера, да бъдат преместени на подходящи места, които няма да се използват в бъдеще.

На кариера „Златна Панега” през 2010 г. бяха засадени около 3000 броя черен бор и зимен дъб.

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе