Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Алтернативно гориво и алтернативна суровина са отпадъчни материали от индустриални производства или от домакинството, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да бъдат използвани в други производства, замествайки употребата на природни богатства.

Циментовото производство е безотпадна технология. Използването на алтернативни горива и суровини е широко разпространено в циментовата индустрия в целия свят и е най-развито в Западна Европа. Там има циментови заводи, които използват 75-100% алтернативно гориво и 40-60% алтернативна суровина. Това е изключително благоприятно за опазването на околната среда, местното население и конкурентоспособността на целия циментов сектор.

Процесът на производство на цимент е най-подходящ за използване на алтернативни горива и суровини. Това се дължи на високите температури от 2000 °C, окислителна среда и дългото време на престой на газовете от над 5 секунди.

Производството на клинкер е най-подходящият процес, при който могат да бъдат неутрализирани материали със съдържание на тежки метали. Те се свързват в кристалната структура на клинкера и остават там завинаги.

Докато произвежда своя продукт „клинкер” при благоприятните производствени условия за употреба на алтернативни горива и суровини, циментовата индустрия играе важна роля при решаването на проблемите на обществото с отпадъците и намалява емисиите на въглероден двуокис, изпускани в атмосферата.

В момента „ТИТАН – Златна Панега цимент” замества 10% от основното си гориво – тоест въглища, със стари гуми. Компанията работи много интензивно по няколко проекта, които имат за цел да намалят употребата на въглища с 50% до 2015 година. Това ще спестява около 35000 тона въглища и около 50000 тона въглероден двуокис всяка година. Инвестициите, направени по тези проекти, до момента са на стойност 5 000 000 евро. Проектите включват: инсталация за подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки на биомаса, както и местно отглеждана биомаса върху изоставени и изхабени почви.

Стари Гуми – понастоящем „Златна Панега цимент” има две работещи линии за подаване на стари гуми към двете пещи на завода.

RDF(подбрани отпадъчни горива) – това са горива, направени от подбрани отпадъчни материали, като пластмаса, хартия, каучук, текстил, които НЕ МОГАТ да бъдат рециклирани или повторно използвани. Тези материали се нарязват на много малки парченца, хомогенизират се, след което се подават към горелките на пещта.

Биомаса – СО2 неутрална

Първият вид биомаса са отпадъчни материали от индустриални процеси, например месокостно брашно от екарисажи и утайки от пречистването на битови води.

Вторият вид биомаса са отпадъчни материали от селското стопанство: оризови люспи, остатъчна дървесина от дърводобив, енергийни култури или бързорастящи дървесни видове, отглеждани на изхабени почви. Енергийните култури са многогодишни, не се нуждаят от торове и пестициди, развиват дълбока коренова система и по този начин подобряват качествата на почвата.

Алтернативни суровини

Това са отпадъчни суровини, използвани като заместител на природни ресурси, от които се произвежда „клинкер” или като добавка към цимента. Отпадъчните суровини заместват природни ресурси, като Са, Si, AlandFe, това са основните съставки на „клинкера”. Добавките към цимента заместват природния гипс с индустриален или подобряват качествата му.

Окалина (добавка Fe)

Дънна пепел (добавка към цимент)

Мокра пепел (добавка към цимент)

Индустриален гипс (добавка към цимент)

Шлака от пещи

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе