Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Устойчивото развитие - тенденция, която в световен мащаб набира все по-голяма популярност и все повече привърженици, е една от основните цели на ТИТАН България.

Компанията ни е лидер в използването на нови технологии, чрез които успешно съчетава икономически растеж с намаляване на консумацията на горива и електроенергия; устойчива експлоатация на ресурси с редуциране на емиситте на вредни вещества и шум в околната среда.

Оползотворяването в циментопроизводствения процес на отпадъчни материали, които не могат да бъдат рециклирани или възстановени по друг начин е неразделна част от дългосрочната дейност на ТИТАН България. Целта е да бъде намалено използването на природни ресурси и да бъдат редуцирани емисиите на въглероден диоксид, генерирани от дейностите на завода.

Все по-нарастващата необходимост от грижа за природата ни накара да организираме разнообразни дейности за съхраняване, поддържане и обогатяване на биологичното разнообразие в района, а все по-бързо намаляващите в световен мащаб природни ресурси определиха бъдещата насока на на нашата дейност в контекста на устойчивото развитие, към енергията от възобновяеми източници.

В своята дейност ТИТАН България се стреми да се развива, балансирайки между отделните аспекти на устойчивото развитие, ясно осъзнавайки, че грижата днес е грижа за нашето бъдеще - демографско, културно, социално и икономическо.

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе