Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

За ТИТАН България безопасността и здравето при работа винаги са основен приоритет. Полагаме всички усилия, за да постигнем визията на Група ТИТАН за работна среда без инциденти, контузии и злополуки. Винаги сме считали, че осигуряването и поддържането на здравословна и безопасна работна среда е от особено значение за качеството на живот и благосъстоянието както на нашите служители, така и на общностите в близост до нашите обекти.

Основна цел на инвестициите в нашия циментов завод в с. Златна Панега и останалите ни бизнес начинания, е подобряването на работните условия, автоматизацията на ръчния труд и намаляването на вредните емисии, праха и шума.

Всички наши дейности се извършват в строго съответствие с изискванията на националното законодателство за здравословни и безопасни условия на труд и процедурите и политиките на Група ТИТАН, чието спазване подлежи на стриктен контрол от страна на служителите от отдел „Охрана на труда” и на ръководството.

От 2009 г. в завода в с. Златна Панега е въведена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, чието приложение подпомага добрите практики в съответствие с потребностите на компанията.

Полагаме значителни усилия за подобряване на познанията и културата на нашите служители и подизпълнители в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Честите обучения, постоянните напомняния и осигуряването на качествени допълнителни медицински грижи са в основата на поддържаното от нас високо ниво на превенция, както по отношение на здравето, така и по отношение на безопасността при работа.

Проекти и планове

"Златна Панега цимент" АД има дългосрочна инвестиционна програма, която цели модернизация на съществуващото оборудване и увеличаване капацитета на производствените съоръжения в съответствие с нуждите на българския пазар. За периода 2004 - 2010 г. над 86 млн. евро са вложени в реконструкция и възстановяване на втората линия за производство на клинкер, в силоз за клинкер с капацитет 38 хил. т., както и в първата по рода си в България високоефективна и енергоспестяваща вертикална циментова мелница и др. Цех "Експедиция" е оборудван с второ напълно автоматизирано автонасипно товарище, опаковъчна машина и палетизатор.

Горе