Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

В течение на повече от стогодишното си съществуване Група ТИТАН осъзнава, че бизнесът се нуждае от обществото точно толкова, колкото обществото се нуждае от бизнеса. Групата е деен участник в редица национални, европейски, международни и секторни инициативи за корпоративна социална отговорност. В много от тях е лидер, а в някои – и основател. ТИТАН е:

  • сред учредителите на Гръцката мрежа за корпоративна социална отговорност (2000 г.);
  • първата гръцка компания, подписала Глобалния договор на ООН (2002 г.);
  • първата и единствена гръцка компания член на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) (от 2002 г.);
  • сред лидерите на Инициативата на WBCSD за устойчиво развитие на циментовата промишленост (CSI) (от 2003 г.);
  • водещ член на Европейската мрежа за корпоративна социална отговорност (от 2004 г.);
  • член на Инициативата на Европейската комисия за корпоративна социална отговорност (от 2006 г.).

Ние от ТИТАН България неизменно спазваме и се стремим да обогатяваме традициите на Групата в сферата на корпоративната социална отговорност чрез разнообразни инициативи на национално и местно ниво. За нас изслушването и откликването на проблемите на нашите служители, на местната общност, на клиентите, акционерите, доставчиците и останалите заинтересовани страни е движеща сила за ефективно справяне с предизвикателствата на корпоративната ни отговорност.

Корпоративната социална отговорност е „сърцето” на нашата ценностна система. Стараем се да бъдем активен и заинтересован корпоративен гражданин, съзнавайки, че носим отговорност пред бъдещите поколения, особено по отношение на опазването на околната среда.

Ценностна система

Ценностната система, към която се придържа ТИТАН, представя същината на това, което сме ние като компания и ни ръководи в дейностите ни.

Горе