Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

ТИТАН България се състои от следните компании:

„Златна Панега цимент” АД е една от водещите компании в циментопроизводството в България с капацитет от над 1,3 млн. тона цимент.

„Златна Панега бетон” ЕООД притежава бетонови възли в София, Пловдив, Велико Търново и планира скорошно разширение и в други големи градове на страната.

„Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД е дъщерно дружество на „Златна Панега цимент” АД, ангажирано с разработването на кариери за инертни материали. Дружеството се занимава с геоложки проучвания на перспективни площи в различни райони на България, както и с придобиване на дялове в работещи кариери, с цел осигуряване на суровини за строителната индустрия в страната.

Грижа за нашите хора

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система.

Горе