Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

 • Размер на шрифт:

Ценностната система, към която се придържа ТИТАН България, представя същината на това, което сме ние като компания и ни ръководи във всички наши дейности. Дълбоко вкоренена в наследството ни, произлизаща директно от принципите, вярванията и вижданията на нашите основатели през 1902 г., тази ценностна система ни поддържа вече повече от век. Компанията се е разраснала много от основаването си, но тези ценности все още остават основният елемент на културата и семейния дух на ТИТАН.

Корпоративни ценности:

ПОЧТЕНОСТ

 • Директна и открита комуникация
 • Прозрачност
 • Етични бизнес практики

НОУ-ХАУ

 • Повишаване на нашата база от знания
 • Професионализъм във всяка дейност
 • Съвършенство в ключовите компетенции

СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

 • Предвиждане и удовлетворяване потребностите на клиента
 • Иновативни решения
 • Високо качество на продуктите и услугите

ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

 • Стойност за акционерите
 • Ясни цели
 • Високи стандарти

НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 • Учаща се организация
 • Желание за промяна
 • Посрещане на предизвикателствата

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 • Безопасността на първо място
 • Устойчиво развитие
 • Ангажираност към заинтересованите страни

H&S

“Титан Златна Панега Цимент” АД полага изключителни усилия, за да осигури здравословна и безопасна работна среда както за служителите на ТИТАН и неговите подизпълнители, така и за трети страни. Наш основен приоритет е осигуряването и поддръжката на възможно най-добра работна среда с цел подобряване на физическото и психческото благополучие на хората.

Group OH&S Vision, Policy and Goals 9.2.2011

Намаляване на емисиите

Една от инициативите на „ТИТАН” е свързана с намаляването на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел „Златна Панега цимент” като част от „ТИТАН”, е изпълнила следните задачи:

Горе