Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Златна Панега Бетон

Златна Панега Цимент

Група Титан e един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 13 държави, с над 6000 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ ...

Успешния кандидат ще извършва обработка на счетоводни документи, ще изготвя месечни и еднократни справки за мениджмънта на компанията, както и годишни финансови отчети и справки, ще участва в процесите по изготвяне на месечна отчетност, финансово планиране, прогнозиране и анализ Ще комуникира ...

Успешният кандидат ще подпомага технически и ще бъде връзката между клиентите ни и на търговските ни екипи. Целта е да осигури обмен на информация с клиентите, да оптимизира използването на нашите продукти, да разбира техническите проблеми, свързани с тяхната употреба и приложение. Той / тя ...

Analyzes & monitors DSO of receivables collection in accordance to the defined KPIs, reviews credit analysis and credits offered to customers, ensures compliance to company’s credit policy and procedures, proposes payment plans with customers or comments on payment plants proposed ...

Задължения на позицията са: Ежедневно фактуриране на производството на бетон за гр. София, приeмане на плащания от клиенти, работа с производствения софтуер, водене на касови операции и касова книга, оформяне на документи и проверка на наличнстта на паричните средства. Като служител на пълно ...

Позицията е свързана със изпълнение на технически задачи при инсталиране, ремонт, калибровка и настройка на електрическо и електронно оборудване, свързване и тестване на измервателни и управляващи механизми към програмируеми логически контролери, разчитане на техническа документация и ...

Горе