Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

СТАЖАНТИ В ПРОИЗВОДСТВО И / ИЛИ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Основна информация

ТИТАН Груп, един от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 13 държави и е работодател на повече от 6000 души в световен мащаб. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти- регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
За поредна година "Златна Панега Цимент" АД, част от групата Титан и водещ производител на строителни материали в България обявява началото на своята лятна стажантска програма.
Ние търсим млади и амбициозни хора, които притежават интелект и емоционална зрялост, желание за работа и развитие, които споделят нашата ценностна система и са мотивирани да прекарат своето лято с нас, за да са:

СТАЖАНТИ В ПРОИЗВОДСТВО И / ИЛИ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Задължения и отговорности:

С какво ще се занимавате докато сте при нас:
• ще работите и ще се учите от екип опитни и квалифицирани специалисти
• ще се запознаете с основните суровинни материали и техните минерали
• ще наблюдавате отблизо технологичния процес на образуването на клинкер- смилането, хомогенизирането и складирането на суровинно брашно
• ще подпомагате процеса по извършване на анализи за определяне на химическия състав и физичните свойства и специални характеристики на суровини, материали и готова продукция в съответствие със стандартните изисквания и приети методики
• ще наблюдавате дейности по приготвянето на разтвори, необходими за анализите в лабораторията
• ще подпомагате екипа в изготвянето на необходимите отчети и оформяне на резултатите от проведените анализи
• ще имате възможност пряко да наблюдавате дейности по калибрирането и осигуряване точността на измерването със специализирана апаратура

Предимства на кандидатите:

Ние бихме избрали вас, защото:
• сте студент в III курс на обучение или завършил висше образование в областта на силикатните технологии или друга подобна специалност
• владеете добре английски език
• притежавате добра компютърна грамотност
• имате желание за работа в индустриална среда
• вие сте готов да посрещате реални бизнес предизвикателства
• вие сте целеустремен, любопитен и организиран
• искате да работите в екип
• готовност да пътувате

Нашето предложение:

Вие бихте избрали нас, защото:
• ще научите повече за съвременните методи на работа в производствена лаборатория
• ще придобиете практически опит в динамична работна среда
• ще бъдете част от бързо развиваща се международна компания
• ще ви предоставим платен стаж с минимална продължителност 1 месец (и възможност за продължаване от 3 до 6 месеца)
• ще работите в безопасна среда
• ще ви осигурим храна и безплатен транспорт от маршрутите: София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен

Месторабота с. Златна Панега

Как да се свържете с нас:

Ако сме предизвикали вашия интерес:
Моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на български език до 20.05.2019 г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на имейл: или онлайн през сайта на компанията - секция ЗА ХОРАТА в titan.bg
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Лице за контакт: Цвета Иванова ; 02/ 8820 233

Горе