Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Оператор, инсталация за размесване на бетон - гр. София

Основна информация

ТИТАН Груп, една от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 13 страни и е работодател на повече от 6000 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти-регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
Дирекция „Бетонови операции” е част от „Златна Панега Цимент” АД, което е част от Група ТИТАН и притежава бази в четири града – София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново. Компанията търси да назначи:

Оператор, инсталация за размесване на бетон – гр. София

Задължения и отговорности:

• Изпълнява поръчки за производство на бетон и бетонови смеси, създадени от диспечера, в съответствие с изискванията на клиента за количество, качество и срок
• Изпълнява специални рецептури, подготвени по изискване на клиент
• Следи складови наличности от инертни материали, цимент, химични добавки и заявява необходимите количества за доставка
• Осъществява входящ контрол за количества на материали и суровини
• Наблюдава машините и съоръженията по време на действие, като следи параметрите на измервателните уреди и докладва на прекия си ръководител за открити неизправности
• Обслужва машини и съоръжения за смесване на компоненти за приготвяне на бетон и бетонови смеси
• Съхранява записи от производството в архив

Изисквания:

• Средно/ средно специално техническо образование
• Минимум 1 година професионален опит на сходна позиция
• Познания за устройството и принципа на работа на машините, съоръженията и системите за управление, софтуера и хардуера, използвани в бетоновия център
• Много добра компютърна грамотност
• Eкипност, прецизност, толерантност и лоялност

Ние Ви ПРЕДЛАГАМЕ:

• Отлични работни условия
• Трудов договор
• Възможност за развитие и обучение

Месторабота: София

Как да се свържете с нас:

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете автобиография до 10.06.2019 г. на имейл или през сайта на компанията www.titan.bg.

Всички кандидатури ще бъдат третирани като конфиденциални. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Горе