Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Машинист трошачна инсталация

Основна информация

Група Титан e един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 13 държави, с над 6000 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда. "Златна Панега Цимент" АД, дъщерно дружество на Титан Груп и водещ производител на строителни материали в България, търси:

МАШИНИСТ ТРОШАЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

Основни функции
Машинистът управлява трошачна инсталация в цех „Натрошаване‟, като следи за оптималното ѝ натоварване и за правилното запълване на склада за натрошен материал.

Задължения и отговорности:

- Спазва трудовата и технологична дисциплина, процедури и инструкции за безопасна работа, грижи се за собствената си безопасност и за безопасността на колегите си;
- Отговаря за изправността на трошачната инсталация
- Извършва леки ремонти и отстранява аварии по трошачната инсталация: гресиране и сменна поддръжка
- Всяка смяна почиства трошачките, прилежащите ѝ гумено транспортни ленти, етажи и коридори
- Организира натрошаването на материала, при осигуряването на ефективни икономически показатели и качествени параметри за едрина и чистота
- Участва във всички операции по осигуряване на оптимална производствена дейност в цеха
- Следи за екологични замърсители в зоната на цеха – разливи на смазочни материали; изправна работа на оросителната инсталация

Изисквания:

- Завършено средно/ средно-техническо образование
- Професионален опит в производствена среда и сменен режим на работа ще е предимство
- Желание за работа в екип

Нашето предложение:

- Конкурентно възнаграждение
- Транспорт от и до местоработата – с. Златна Панега, област Ловеч
- Медицинско обслужване
- Обучение, осигурено от компанията
- Храна на работното място

Месторабота: с. Златна Панега / Област Ловеч

Как да се свържете с нас:

Ако предложението представлява интерес за Вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография на имейл или онлайн през сайта на компанията - секция ЗА ХОРАТА в titan.bg, краен срок за подаване на документи 28.04.2019 година. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Горе