Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Машинист еднокофов багер

Основна информация

Група Титан e един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 13 държави, с над 6000 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
„ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД е дружество на ТИТАН, което управлява инсталация за производство на „инженерно гориво” (гориво от отпадъци), разположена на територията на завода за производство на цимент в с. Златна Панега. Компанията търси да назначи:

Машинист еднокофов багер

Задължения и отговорности:

• Осъществява захранването на инсталацията с доставените материали по предварително зададени указания
• Осъществява смесването на наличните материали
• Следи складовите наличности на доставените материали и осъществява входящ контрол
• Наблюдава машините и съоръженията по време на работа, и информира прекия си ръководител за открити неизправности
• Спазва и поддържа реда и чистотата на инсталацията
• Следи за техническата поддръжка и почистването на машините, които управлява

Изисквания:

• Правоспособност за работа с пътнo-строителни машини
• Средно / средно-специално техническо образование
• Желание за работа в екип

Предимства на кандидатите:

• Професионален опит в производствена среда и сменен режим на работа

Нашето предложение:

• Конкурентно възнаграждение и социален пакет
• Безопасна и приятна работна атмосфера
• Осигурен транспорт
• Безплатна храна

Месторабота: с. Златна Панега / Област Ловеч

Как да се свържете с нас:

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете автобиография на адрес: „Златна Панега Цимент” АД, отдел „Човешки ресурси”, ул. „Шипка” № 2, с. Златна Панега, п. к. 5760, област Ловеч, или на е-mail: , до 10.07.2019 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Горе