Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Машинен оператор

Основна информация

Група Титан e един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 13 държави, с над 6000 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

„ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД е дружество на ТИТАН, което управлява инсталация за производство на „инженерно гориво” (гориво от отпадъци), разположена на територията на завода за производство на цимент в с. Златна Панега. Компанията търси да назначи:

Машинен оператор

Задължения и отговорности:

• Следи за безаварийната експлоатация на машините и оборудването (пускане, спиране и настройване)
• Периодично проверява изправността на оборудването
• Приема доставки на материали, отговаря за правилното им разтоварване, съхранение и контролира качеството
• Поддържа района на цеха и складовите площи безопасен, чист и добре подреден
• Грижи се за собствената безопасност и за безопасността на колегите си
• Изготвя сменни отчети

Изисквания:

• средно / средно-специално техническо образование
• професионален опит в производствена среда и сменен режим на работа ще е предимство
• способност за работа в екип
• базови компютърни умения

Нашето предложение:

• Конкурентно възнаграждение и социален пакет
• Безопасна и приятна работна атмосфера
• Осигурен транспорт
• Безплатна храна

Месторабота: с. Златна Панега / Област Ловеч

Как да се свържете с нас:

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете автобиография на адрес: „Златна Панега Цимент” АД, отдел „Човешки ресурси”, ул. „Шипка” № 2, с. Златна Панега, п. к. 5760, област Ловеч, или на е-mail: , краен срок за подаване на документи 10.07.2019 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Горе