Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Експерт „Обслужване на клиенти“

Основна информация

Групата Титан е един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 14 държави, с над 5 600 служители в световен мащаб. Основана през 1902 г. в Гърция, компанията TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
"Златна Панега Цимент" АД, дъщерно дружество на Титан Груп и водещ производител на строителни материали в България, търси мотивиран професионалист да се присъедини към екипa ни за позицията:

Експерт „Обслужване на клиенти“

Успешният кандидат ще подпомага технически и ще бъде връзката между клиентите ни и търговските ни екипи. Целта е да осигури обмен на информация с клиентите, да оптимизира използването на нашите продукти, да разбира техническите проблеми, свързани с тяхната употреба и приложение. Той / тя трябва да си сътрудничи тясно с търговските агенти, за извършване на сравнителни изпитвания на продуктите ни

Задължения и отговорности:

• Посещава на място клиентите, с цел идентифициране на потребностите и предоставяне на консултации;
• Извършва анализ и оценка на нуждите на клиентите за постигане на удовлетвореност;
• Изгражда устойчиви взаимоотношения и доверие с клиентите чрез отворена и интерактивна комуникация;
• Допринася за подобряване на продажбите чрез осигуряване на точна и пълна техническа информация за нашите продукти;
• Провежда периодични лабораторни и полеви тестове, за изготвяне на сравнителни анализи на свойствата и качеството на продуктите;
• Приема и обработва жалби на клиенти, предлага подходящи решения, проследява процеса, за да гарантира разрешаването на възникналите проблеми. Поддържа отчети за взаимоотношенията с клиентите;
• Работи с консултанти, проектанти и технолози при подготовката на технически задания в проектирането на сгради и съоръжения.

Изисквания:

• Висше образование, специалности в областта на строително инженерство и индустриална химия ще се считат предимство;
• Познания относно стандартите, нормативната база и технологията на производство на бетонови смеси;
• Опит в сферата на производство и/ или изпитване на бетонови смеси е предимство;
• Добро владеене на английски език;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel);
• Умения за сътрудничество и работа в екип;
• Внимание към детайлите, способност да анализира информация ;
• Умения за самоорганизиране, планиране и определяне на приоритети в посока постигне на конкретни резултати;
• Валидна шофьорска книжка и готовност за интензивно пътуване.

Ние Ви ПРЕДЛАГАМЕ:

• Конкурентно възнаграждение, отговарящо на опита и квалификацията;
• Шанс за развитие в динамична и предизвикателна среда
• Възможност да сте част от международна компания с перспективи за кариерно развитие

Как да се свържете с нас:

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография в срок до 15 септември 2019 г. на имейл .

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално.

Горе